پودمان دوم حسابداری خرید و فروش

بدون امتیاز 0 رای
8,000 تومان

این محصول مربوط به پودمان دوم خرید و فروش پایه دهم رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه ای است و…

8,000 تومان

پودمان دوم حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این دوره شامل 5 سرفصل به شرح زیر است: 1- هشت فیلم آموزشی از “درسنامه” پودمان دوم حسابداری وجوه نقد…

10,000 تومان

پودمان دوم صورت های مالی

بدون امتیاز 0 رای
8,000 تومان

این محصول آموزش پودمان دوم صورت های مالی پایه دوازدهم هنرستان است و شامل موارد زیر می باشد: 1- تعداد…

8,000 تومان

پودمان سوم حسابداری اموال و انبار

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این محصول آموزش پودمان سوم حسابداری اموال و انبار پایه یازدهم هنرستان است و شامل موارد زیر است: 1- تعداد…

10,000 تومان

پودمان سوم حسابداری خرید و فروش کالا

بدون امتیاز 0 رای
8,000 تومان

این دوره مربوط به “پودمان سوم – حسابداری خرید و فروش” پایه دهم هنرستان هست و شامل سرفصل های زیر…

8,000 تومان

پودمان سوم حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

این محصول شامل موارد زیر از پودمان سوم حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی پایه دهم هنرستان رشته حسابداری…

5,000 تومان

دانش فنی پایه

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

این دوره شامل دانش فنی پایه دهم حسابداری است. 1- تعداد 4 فیلم یک نکته یک تست 2- یک فیلم…

5,000 تومان

مجموعه سؤالات چهارگزینه ای حسابداری خرید و فروش کالا

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

این محصول شامل تست های چهارگزینه ای از 5 پودمان خرید و فروش است.

25,000 تومان

مجموعه سؤالات چهارگزینه ای حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان

این مجموعه شامل فایل های پی دی اف تست از 5 پودمان وجوه نقد با پاسخ کلیدی و تشریحی است.

20,000 تومان