پودمان اول حسابداری اموال و انبار

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این محصول مربوط به پودمان اول حسابداری اموال و انبار پایه یازدهم حسابداری است و شامل موارد زیر می باشد:…

10,000 تومان

پودمان دوم حسابداری اموال و انبار

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این دوره شامل آموزش پودمان دوم حسابداری اموال و انبار پایه یازدهم حسابداری است که شامل موارد زیر می باشد:…

10,000 تومان

حقوق و دستمزد

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این دوره مربوط به حقوق و دستمزد پایه یازدهم است. 1- تعداد 11 فیلم یک نکته یک تست 2- تعداد…

10,000 تومان

مجموعه سؤالات چهارگزینه ای اموال و انبار

این محصول شامل سؤالات چهارگزینه ای از 5 پودمان اموال و انبار است.

30,000 تومان