پودمان اول حسابداری اموال و انبار

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این محصول مربوط به پودمان اول حسابداری اموال و انبار پایه یازدهم حسابداری است و شامل موارد زیر می باشد:…

10,000 تومان

پودمان اول حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این دوره تدریس پودمان اول حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی پایه دوازدهم هنرستان است و شامل موارد زیر می…

10,000 تومان

پودمان اول حسابداری خرید و فروش

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این محصول شامل آموزش پودمان اول حسابداری خرید و فروش است در 5 قسمت: 1- تعداد 9 فیلم درسنامه 2-…

10,000 تومان

پودمان اول حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

سلام این محصول شامل 9 ویدئوی آموزشی و دو مجموعه تست پی دی اف به همراه پاسخ نامه و نکات…

10,000 تومان

پودمان اول حسابدای تهیه و تنظیم صورت های مالی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این محصول آموزش پودمان پنجم حسابداری اموال و انبار پایه یازدهم هنرستان است و شامل موارد زیر است: 1- تعداد…

10,000 تومان

پودمان پنجم حسابداری اموال و انبار

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این محصول آموزش پودمان پنجم حسابداری اموال و انبار پایه یازدهم هنرستان است و شامل موارد زیر است: 1- تعداد…

10,000 تومان

پودمان پنجم حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این دوره مربوط به پودمان پنجم بهای تمام شده و مالیاتی است و شامل موراد زیر است: 1- تعداد 7…

10,000 تومان

پودمان پنجم حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این محصول مربوط به پودمان پنجم حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی پایه دوازدهم هنرستان است و شامل موارد…

10,000 تومان

پودمان پنجم حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این دوره از پودمان پنجم حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی پایه دهم حسابداری هنرستان با عنوان صورت مغایرت…

10,000 تومان