دانش فنی تخصصی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان
10,000 تومان

مجموعه سؤالات چهارگزینه ای اموال و انبار

این محصول شامل سؤالات چهارگزینه ای از 5 پودمان اموال و انبار است.

30,000 تومان

مجموعه سؤالات چهارگزینه ای حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

این محصول شامل تست از 5 پودمان حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی است.

35,000 تومان

مجموعه سؤالات چهارگزینه ای حسابداری تهیه و تنظیم صورتهای مالی

بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان

این محصول شامل سؤالات چهارگزینه ای از 5 پودمان حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی است.

30,000 تومان

مجموعه سؤالات چهارگزینه ای حسابداری خرید و فروش کالا

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

این محصول شامل تست های چهارگزینه ای از 5 پودمان خرید و فروش است.

25,000 تومان

مجموعه سؤالات چهارگزینه ای حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان

این مجموعه شامل فایل های پی دی اف تست از 5 پودمان وجوه نقد با پاسخ کلیدی و تشریحی است.

20,000 تومان

مجموعه سؤالات چهارگزینه ای دانش فنی پایه

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان

این محصول شامل تست از 5 پودمان دانش فنی پایه است.

15,000 تومان

مجموعه سؤالات چهارگزینه ای دانش فنی تخصصی

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان

این محصول شامل تست از 5 پودمان کتاب دانش فنی تخصصی می باشد.

15,000 تومان