پودمان چهارم حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این دوره مربوط به پودمان چهارم حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی پایه دوازدهم است و شامل موارد زیر است:…

10,000 تومان

مجموعه سؤالات چهارگزینه ای حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

این محصول شامل تست از 5 پودمان حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی است.

35,000 تومان