پودمان چهارم حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

این دوره مربوط به پودمان چهارم حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی پایه دوازدهم است و شامل موارد زیر است:…

5,000 تومان