پودمان دوم حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این دوره شامل 5 سرفصل به شرح زیر است: 1- هشت فیلم آموزشی از “درسنامه” پودمان دوم حسابداری وجوه نقد…

10,000 تومان