پودمان اول حسابداری خرید و فروش

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این محصول شامل آموزش پودمان اول حسابداری خرید و فروش است در 5 قسمت: 1- تعداد 9 فیلم درسنامه 2-…

10,000 تومان

پودمان دوم حسابداری خرید و فروش

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این محصول مربوط به پودمان دوم خرید و فروش پایه دهم رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه ای است و…

10,000 تومان

پودمان سوم حسابداری خرید و فروش کالا

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این دوره مربوط به “پودمان سوم – حسابداری خرید و فروش” پایه دهم هنرستان هست و شامل سرفصل های زیر…

10,000 تومان