پودمان اول حسابداری خرید و فروش

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این محصول شامل آموزش پودمان اول حسابداری خرید و فروش است در 5 قسمت: 1- تعداد 9 فیلم درسنامه 2-…

10,000 تومان

پودمان اول حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

سلام این محصول شامل 9 ویدئوی آموزشی و دو مجموعه تست پی دی اف به همراه پاسخ نامه و نکات…

10,000 تومان

پودمان اول حسابدای تهیه و تنظیم صورت های مالی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این محصول آموزش پودمان پنجم حسابداری اموال و انبار پایه یازدهم هنرستان است و شامل موارد زیر است: 1- تعداد…

10,000 تومان

پودمان پنجم حسابداری اموال و انبار

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این محصول آموزش پودمان پنجم حسابداری اموال و انبار پایه یازدهم هنرستان است و شامل موارد زیر است: 1- تعداد…

10,000 تومان

پودمان پنجم حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این دوره از پودمان پنجم حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی پایه دهم حسابداری هنرستان با عنوان صورت مغایرت…

10,000 تومان

پودمان پنجم خرید و فروش

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این دوره شامل موارد زیر است: 1- دوازده فیلم درسنامه 2- یک فیلم توضیح تست های کنکور 3- دو فیلم…

10,000 تومان

پودمان چهارم حسابداری اموال و انبار

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این محصول آموزش پودمان چهارم حسابداری اموال و انبار پایه یازدهم هنرستان است و شامل موارد زیر است: 1- تعداد…

10,000 تومان

پودمان چهارم حسابداری خرید و فروش کالا

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این محصول مربوط به پودمان چهارم خرید و فروش کالا است و شامل: 1- چهارده فیلم درسنامه 2- دو فیلم…

10,000 تومان

پودمان چهارم حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این دوره شامل موارد زیر از پودمان چهارم حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی پایه دهم حسابداری هنرستان است:…

10,000 تومان